ERVARING EN SPECIALISTISCHE KENNIS DAT BRENGT ORGANISATIES VERDER

Sourcing

Organisaties zijn continu bezig met het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Hierdoor neemt de bereidheid tot het uitbesteden toe en daarmee groeit de afhankelijkheid van de kwaliteit, kosten en producten van externe dienstverleners. Een goed doordachte uitbestedingsstrategie en businesscase vormen de grondslag voor een succesvolle transitie en implementatie. Zo wordt de basis gelegd voor een succesvolle samenwerking.

Legian ondersteunt, begeleidt en adviseert bij onder andere het opstellen van in- en uitbestedingsstrategieën, het uitwerken van businesscases en het uitvoeren van implementaties en transities. Wij maken consequenties inzichtelijk door de kosten duidelijk te maken en resultaten vooraf te definiëren. Wij besturen zowel de eigen als de uitbestede bedrijfsvoeringen voor en na transities.

Onze Consultants en Project Managers hebben jarenlange ervaring op het gebied van Sourcing en zijn in het bezit van diverse certificeringen, zoals COBIT, ISO 9001, ITIL, PRINCE2, Cultuur Change Management.

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met onder meer de volgende services:

Procurement Support
Het opstellen van de aanbestedingsstrategie en/of het programma van eisen van aanbestedingen. Alsook het verder begeleiden van (Europese en niet-Europese) aanbestedingen op techniek en dienstverlening. 

In-/outsourcing Consultancy
Het adviseren van organisaties met betrekking tot de voordelen en consequenties van in- en outsourcing. Dit met de focus op mensen, middelen en processen.

Transition Management
Het begeleiden van het gehele proces dat uiteindelijk leidt tot het overnemen of uitbesteden van de operationele verantwoordelijkheid voor de IT-omgeving van de klant. Van ontwerp tot en met implementatie.

Service Management
Het ontwerpen, implementeren en verbeteren van processen conform bedrijfsinterne of externe standaarden (COBIT-, ISO-, ITIL-standaarden.) Het verzorgen van basis-ITIL-trainingen en het besturen en managen van afdelingen.

Ad Interim functies/ rollen
Het op tijdelijke basis invullen van functies zoals die van Aanbestedingsadviseur, Operationeel Manager, Service Manager en Implementatie Manager.

Legian deelt haar kennis op het gebied van Sourcing binnen het Platform Outsourcing Nederland.

Terug naar overzicht
Meer informatie?
Neem contact op met:

Rocco Boogaard
sourcing@legian.nl
070-302 99 22
LinkedIn
Alle vakgebieden

Uitgevoerde opdrachten

Voor een grote gemeente hebben wij een aantal aanbestedingsprocedures voor ICT-voorzieningen (onder meer printservices, leveringen van hardware en software, netwerkdiensten en securitydiensten) voorzien van advies en begeleiding. In samenwerking met de organisatie hebben wij de technische en functionele specificaties, eisen, wensen en criteria vastgelegd in een Programma van Eisen. Legian heeft het proces begeleid van aankondiging van de aanbesteding t/m de afronding en contractvorming.

Legian was verantwoordelijk voor het operationeel beheer van de Data Center netwerkinfrastructuren bij een internationale energieleverancier. Als onderdeel van onze werkzaamheden hebben wij tijdens de overname van het werkpakket en personeel zowel op organisatorisch als technisch vlak geadviseerd. Zo hebben wij een technisch migratieplan opgesteld en geïmplementeerd, zijn er opleidingsplannen gemaakt en afgerond en hebben wij processen heringericht en zijn er nieuwe (SLA)afspraken gemaakt met toeleveranciers.

Voor een grote internationale telecomprovider hebben wij, als onderdeel van een outsourcingsproject, de offshoring van het werkpakket van het 2e lijns netwerkbeheer van Nederland naar de leverancier in Polen succesvol afgerond. Dit project betrof eveneens het uitvoeren van interim management functies bij de latende organisatie in Nederland.