ERVARING EN SPECIALISTISCHE KENNIS DAT BRENGT ORGANISATIES VERDER

Operational Excellence

Operational Excellence is het vermogen van een organisatie om klanten het juiste product of de juiste dienst te leveren. Met de juiste kwaliteit op het juiste moment tegen minimale kosten. Het gaat hierbij om het product dat voldoet aan de behoefte van de klant en waarvoor deze bereid is te betalen. Het product voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en wordt geleverd op het moment dat de klant dit wil. Door dit consistent op alle vlakken door te voeren en consequent uit te voeren, ontstaat een positieve klantbeleving. De organisatie is in staat om dit op een effectieve en efficiënte wijze uit te voeren.

De basis voor Operational Excellence is een cultuur van continu verbeteren. Het doel is om aan te blijven sluiten bij de klantbehoefte en de gewenste kwaliteit, als ook om het voortbrengingsproces effectief én efficiënt in te richten. Met aandacht voor klanten, voor relaties tussen klant en organisatie voor medewerkers en voor processen. Wij zorgen dat organisaties leren om zichzelf continu te verbeteren.

Om dit te bereiken, betrekken we medewerkers bij onze projecten. En besteden we vooral aandacht aan houding en gedrag. “Vertel me wat er niet goed was, zodat ik het morgen beter kan doen.” Het kan immers altijd beter…

Onze Consultants en Project Managers hebben jarenlange ervaring op het gebied van Operational Excellence en zijn in het bezit van diverse certificeringen, zoals: Lean Six Sigma, Agile/ Scrum, Kepner-Tregoe, ISO 27001, PRINCE2 en Cultuur Change Management.

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met onder meer de volgende services:

Quality & Processes
Het verbeteren van de kwaliteit door herontwerp en optimalisatie van processen. Of het ontwerpen en implementeren van processen. Dit kan op meerdere vlakken, zoals het verbeteren van de klanttevredenheid en het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie.

Cost Management
Het zorgdragen voor kostenreducties en het implementeren van beheersingsmechanismes (kostenbeheersing).

Continuous Improvement
Het bewerkstelligen van een cultuur van continue verbetering binnen organisaties. Van het opstellen van een missie/visie tot implementatie.

Change Management
Het inzichtelijk maken en onder controle brengen van grote veranderingen in organisaties met de focus op de continuïteit van processen.

Ad Interim functies/ rollen
Het invullen van tijdelijke functies zoals die van Verander Manager, Implementatie Manager, Transitie Manager, Demand Manager, Contract Manager en Proces Manager.

Terug naar overzicht
Meer informatie?
Neem contact op met:

Jan Arie Mutsaers
opex@legian.nl
070-302 99 22
LinkedIn
Alle vakgebieden

Uitgevoerde opdrachten

Er is een nieuw ITIL-Change Management proces ontworpen en geïmplementeerd voor de ICT organisatie van een grote Nederlandse organisatie binnen de sector vervoer en toerisme. Legian heeft hierbij als adviseur opgetreden bij de beschrijving en ontwerp van het proces, de implementatie verzorgt via workshops en de projectbesturing op zich genomen.

Binnen de beheerorganisatie van een internationaal bedrijf hebben wij een organisatieverandering doorgevoerd. Het betrof hier de integratie van twee afdelingen tot één nieuwe afdeling. Wij hebben hiervoor een plan opgesteld en de uitvoering van het plan begeleid. Hierbij zijn onder meer aanpassingen doorgevoerd in processen, systemen en documentatie.

Voor een internationaal opererende telecomprovider hebben wij een verbeterplan opgesteld. Het betrof hier een verbeterplan voor aanpassingen aan de Architectuur van een ICT-dienst voor de consumentenmarkt. Tevens bevatte het plan de consequenties van de verbeteringen voor de organisatie en de (beheer)processen. Tijdens de uitvoering van het plan hebben wij afspraken gemaakt en uitvoering gegeven aan onder meer verbeteringen ten aanzien van de governance, de ITIL-processen en nieuwe monitoring tooling t.b.v. de tactische beheerprocessen. Daarnaast is er een meerjarenplan voor technologische ontwikkelingen van de dienstverlening opgesteld.