ERVARING EN SPECIALISTISCHE KENNIS DAT BRENGT ORGANISATIES VERDER

Mastering Business Consultancy

Het ICT landschap moet blijven voldoen aan de behoefte van organisaties. Van ICT beheerafdelingen wordt dienstverlening met de juiste kwaliteit op het juiste moment en tegen minimale kosten verwacht. Het is aan de ICT beheerafdeling om dit waar te maken. Legian helpt hierbij.
De basis hiervoor is een cultuur van continu verbeteren. Het doel is om aan te blijven sluiten bij de behoefte en de gewenste kwaliteit, als ook om het voortbrengingsproces effectief én efficiënt in te richten. Met aandacht voor klanten, voor relaties tussen klant en organisatie, voor medewerkers en voor processen. Wij zorgen dat organisaties leren om zichzelf continu te verbeteren. Dit doen wij aan de hand van de volgende diensten.

Kwaliteit en processen
Wij helpen met het verbeteren van de kwaliteit door het inrichten, implementeren, herontwerpen en optimaliseren van beheerprocessen. Met als doel het verbeteren van de klanttevredenheid en het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie.

 • ICT Proces audit
 • ITIL implementatie
 • Service Management inrichting
 • Lean6Sigma traject
 • Inrichten proces voor continue verbetering

Kostenbeheersing
Kosten voor ICT diensten, oplossingen en personeel zijn hoog. Sturing op ICT kosten, het realiseren van kostenreducties en het implementeren van beheersingsmechanismes (kostenbeheersing) zijn nodig om concurrerend te blijven.

 • ICT kosten baseline
 • ICT benchmark
 • Marktconsultatie
 • RFI/RFP ondersteuning

Verandermanagement
Zowel kleine als grote veranderingen in organisaties hebben impact op het ICT landschap. Veranderingen moeten onder controle worden gebracht, met de focus op de continuïteit van de bedrijfsvoering.

 • Agile/SCRUM workshops
 • Project- en Portfoliomanagement
 • Design Thinking
 • Innovatie workshops

Ad interim Business Experts
Onze Consultants en Project Managers hebben jarenlange ervaring op het gebied van Operational Excellence en zijn in het bezit van diverse certificeringen, zoals: Lean Six Sigma, Agile/ Scrum, Kepner-Tregoe, ISO 27001, PRINCE2 en Cultuur Change Management.

 • Fulltime detachering
 • Parttime detachering
 • Functie/Team 'As a Service'

Wil je meer weten over Mastering Business Consultancy? Opex@legian.nl

Terug naar overzicht

Uitgevoerde opdrachten

Er is een nieuw ITIL-Change Management proces ontworpen en geïmplementeerd voor de ICT organisatie van een grote Nederlandse organisatie binnen de sector vervoer en toerisme. Legian heeft hierbij als adviseur opgetreden bij de beschrijving en ontwerp van het proces, de implementatie verzorgt via workshops en de projectbesturing op zich genomen.

Binnen de beheerorganisatie van een internationaal bedrijf hebben wij een organisatieverandering doorgevoerd. Het betrof hier de integratie van twee afdelingen tot één nieuwe afdeling. Wij hebben hiervoor een plan opgesteld en de uitvoering van het plan begeleid. Hierbij zijn onder meer aanpassingen doorgevoerd in processen, systemen en documentatie.

Voor een internationaal opererende telecomprovider hebben wij een verbeterplan opgesteld. Het betrof hier een verbeterplan voor aanpassingen aan de Architectuur van een ICT-dienst voor de consumentenmarkt. Tevens bevatte het plan de consequenties van de verbeteringen voor de organisatie en de (beheer)processen. Tijdens de uitvoering van het plan hebben wij afspraken gemaakt en uitvoering gegeven aan onder meer verbeteringen ten aanzien van de governance, de ITIL-processen en nieuwe monitoring tooling t.b.v. de tactische beheerprocessen. Daarnaast is er een meerjarenplan voor technologische ontwikkelingen van de dienstverlening opgesteld.