ERVARING EN SPECIALISTISCHE KENNIS DAT BRENGT ORGANISATIES VERDER

ICT Architecture

 ‘Werken onder architectuur’ geeft inzicht en brengt structuur aan in de informatievoorziening en ICT binnen een organisatie. Binnen een ICT Architectuur worden de uitgangspunten, de eisen van de belanghebbenden, de te hanteren basisprincipes, de structuur en de onderlinge samenhang van elementen inzichtelijk gemaakt. Zo kan een ICT Architectuur het ‘gat’ tussen beleidsmakers en ICT-ontwerpers overbruggen.

Het stelt ICT-ontwerpers in staat grotendeels onafhankelijk van elkaar te werken, doordat de uitgangspunten zijn vastgelegd. In de praktijk is een architectuur ook vooral een communicatiemiddel, om overzicht te krijgen over het geheel en om ieders belangen en plaats daarin op een begrijpelijke manier over te brengen.

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met onder meer de volgende services:

Landscape
Het in kaart brengen van het ICT-landschap van een organisatie. Met als doel om een herkenbaar beeld te geven van applicaties, koppelvlakken en infrastructuur als basis voor grote wijzigingen. Zoals het implementeren van nieuwe applicaties of andere ICT-oplossingen. 

Architecture design
Een organisatie helpen met het opstellen of bijwerken van de architectuur, waaronder ook modelleren en het bepalen van de principes en uitgangspunten. Wij hanteren TOGAF® voor onze dienstverlening. In voorkomende gevallen wordt ook gebruikgemaakt van architectuurmodellen die specifiek op een bepaalde sector van toepassing zijn.

Assessments
Het beantwoorden van specifieke architectuurvragen. Bijvoorbeeld als er twijfels zijn over de implementatie van de door leveranciers aangeboden oplossingen. Maar ook bij vraagstukken of de architectuur voldoende op de toekomst is voorbereid.

Quality Assurance (QA)
Met QA worden knelpunten in projecten die onder architectuur worden uitgevoerd, vroegtijdig voorkomen.  Hiermee wordt gegarandeerd dat projecten voldoen aan de gestelde eisen en passen binnen de ICT Architectuur van de organisatie. 

Ad Interim functies/ rollen
Het invullen van Ad Interim functies, zoals die van Infrastructuur Architect, Enterprise Architect en Solution Architect.

Terug naar overzicht
Meer informatie?
Neem contact op met:

Dick Hoogendoorn
architectuur@legian.nl
070-302 99 22
LinkedIn
Alle vakgebieden

Uitgevoerde opdrachten

Dit project betrof het opstellen van een concern brede ICT Architectuur voor een holding van verschillende organisaties die hoogtechnologische producten fabriceren. Bij het opstellen was het van belang om in de Architectuur de bescherming van intellectueel eigendom te waarborgen, maar ook de aanpasbaarheid aan veranderende omstandigheden in een internationale setting. Wij hebben samen met de verschillende betrokken partijen (vertegenwoordigers van de organisaties en vertegenwoordigers van leveranciers) een raamwerk ontworpen en opgeleverd voor een nieuwe Architectuur.

Voor een grote gemeente hebben wij de Infrastructuur Architectuur aangepast aan de toekomstige situatie. Met de herziene versie van de Architectuur is een uitgangssituatie gecreëerd voor investeringen in de infrastructuur en de implementatie van nieuwe ICT-oplossingen.

Een semioverheidsinstelling heeft Legian opdracht gegeven een advies uit te brengen over een Integratie infrastructuur en hiervoor de Architectuur op te stellen. Doel was om met deze infrastructuur op een eenduidige, betrouwbare en veilige manier digitale informatie uit te wisselen tussen de instelling en derde partijen. Na het opstellen van de Architectuur is een technisch (detail)ontwerp opgesteld, wat uiteindelijk door een derde partij is geïmplementeerd.

Voor een internationaal opererende handelsorganisatie hebben wij een adviesrapport uitgebracht voor de vernieuwing van de totale netwerkinfrastructuur (zowel WAN als LAN’s). Deze opdracht is uitgevoerd door middel van een audit van de huidige situatie, interviews met stakeholders en workshops met diverse betrokkenen in meerdere landen. Dit heeft een vernieuwd ontwerp opgeleverd waarmee een gesegmenteerde, veilige en betrouwbare netwerkinfrastructuur gerealiseerd kan worden.