DOELGERICHT WERKEN AAN OPLOSSINGEN HAAL ERUIT WAT ERIN ZIT

Mastering ICT complexity

Legian is in 1996 opgericht in Den Haag met de simpele gedachte: Met een leuke club mensen mooie dingen doen.

Dat is tot op de dag van vandaag onveranderd gebleven. Legian biedt onafhankelijke dienstverlening die verder gaat dan detacheren en adviseren, maar die toegevoegde waarde levert door oog voor de business en de context waarbinnen de klant moet opereren.

Vandaag de dag zijn wij uitgegroeid tot een ICT Kennispartner met ruim 150 specialisten in vaste dienst en met een belangrijke focus op ICT Infrastructure, Cyber Security, Business Consultancy.

Onze opdrachtgevers zijn toonaangevende organisatie, zowel nationaal als internationaal. Van serviceproviders tot vliegvelden, van (de)centrale overheden tot bierbrouwers. Kortom organisaties waar continuïteit, beschikbaarheid van ICT en beveiliging van persoonsgegevens en data-integriteit een kritische rol spelen.

 

Wij werken continue aan een hoge kwaliteit en tevredenheid.

Dit doen wij door onze medewerkers de ruimte en middelen te bieden om zich te blijven opleiden & ontwikkelen. Daarnaast zorgen wij dat zij blijven excelleren door een gezonde werk/privé balans te bieden. Naast hard werken wordt er ook altijd tijd gemaakt voor ontspanning en voelt het als 1 grote familie.

Door de juiste persoon met de juiste kennis en ervaring op de juist plek neer te zetten zorgen wij dat er kwalitatieve resultaten worden geleverd en onze klanten meer dan tevreden zijn met onze dienstverlening.

Wij zijn open in de communicatie naar onze klanten en naar onze medewerkers. Transparantie en ruimte voor opbouwende feedback en complimenten zijn een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Hierbij is het doel om lange termijn relaties op te bouwen en te versterken.

Lees meer over onze kernwaarden.

Wij zijn ‘Open’. We geven elkaar opbouwende feedback en complimenten, maar spreken elkaar ook aan op elkaars gedrag. Uiteindelijke doel is om samen te groeien en te versterken. Binnen onze cultuur staan de volgende kernwaarden voorop: betrouwbaar, flexibel, pragmatisch, loyaal en deskundig.

Betrouwbaar
De basis van een goede samenwerking is vertrouwen. Dat creëer je door te doen wat je belooft en het niet mooier te vertellen dan dat het is. Maar ook door niet te vertellen, wat in vertrouwen is gezegd. Door te investeren in elkaar en waar nodig de samenwerking te verbeteren, bouwen we aan een duurzame relatie.

Flexibel
Iedere organisatie en ieder mens is anders en heeft ook andere behoefte. Voor ons is het belangrijk om hierop in te kunnen spelen, zonder het eindresultaat uit het oog te verliezen. Door onze organisatie, die gebaseerd is op een kleine staf met korte lijnen, zijn wij besluitvaardig en kunnen wij maximaal reageren op veranderende omstandigheden.

Pragmatisch
Wij adviseren vanuit onze praktijkervaring op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau bij uiteenlopende organisaties. Als geen ander weten wij wat de consequenties van onze adviezen zijn. Hierdoor kunnen wij oplossingen werkend en beheersbaar maken, ook als er van de gebaande paden afgeweken moet worden.

Loyaal
Wij willen dan onze relaties duurzaam, eerlijk en oprecht zijn. Uitgangspunt is dat wij andere organisaties tot dienst zijn, onze medewerkers optimaal faciliteren en alles zullen doen om hier aan bij te dragen.

Deskundig
Van groot belang is dat onze medewerkers kennis van zaken hebben en een daarnaast oog hebben voor innovatie en kwaliteit. Zij zijn goed op de hoogte van technologieën, werkwijzen en methoden binnen hun vakgebied en kunnen nieuwe werkwijzen en ontwikkelingen goed toepassen en delen met collega’s.

Met meer dan 20 jaar dienstverlening zijn wij niet onopgemerkt gebleven. Zo staan wij al jaren in de in de top 30 van de Computable 100 meest financieel sterke ICT-bedrijven en favoriete werkgevers. Ook hebben wij een AAA financiële rating ontvangen van Graydon en zijn wij meermaals beloond met een Gazellen Award voor snelst groeiende organisatie.

Computable     Graydon   Gazellen Award     

Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze gaat verder dan alleen onze klanten en medewerkers. Daarom leveren wij actief een bijdrage aan de maatschappij door activiteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hierbij gaan wij uit van principes die voor ons belangrijk zijn:

 • Het afleggen van verantwoording over onze impact op de maatschappij, de economie en het milieu.
 • Transparant zijn in onze beslissingen en activiteiten die van invloed zijn op de samenleving en het milieu.
 • Te allen tijde handelen naar de normen van ethisch gedrag.
 • Respect hebben voor en handelen naar:
  • het belang van belanghebbenden
  • de regel van de wet
  • (inter)nationale gedragsnormen
 • Eerbiediging van de mensenrechten

 

Wij zijn één van de 6 initiatiefnemers en strategische partners van het consortium CyberSecurityKeten.NL. De Cyber Security Keten is een samenwerkingsverband van 100% Nederlandse bedrijven die al jarenlang specialist zijn op het gebied van Cyber Security en de nationale digitale veiligheid. Samen staan we voor één gezamenlijk doel; het beschermen van processen van met name organisaties die onderdeel zijn van de (digitale) vitale infrastructuur met onze kennis, ervaring en diensten. Het consortium stelt de vitale infrastructuur in staat zich beter te beschermen tegen cyberaanvallen.

 

NFIR is een joint-venture van de Intermax Group en Legian, welke gespecialiseerd is in forensische IT-security en incident response. Onlangs heeft NFIR branchegenoot True Access (True-xs) overgenomen. Door de expertise van beide bedrijven te bundelen zijn de specialisten van NFIR in staat om (24x7) binnen enkele uren ter plaatse om digitale incidenten, zoals CEO-fraude of actieve hackers, onder controle te krijgen. Daarbij wordt na een security incident of datalek direct bewijs zeker gesteld en (op verzoek) aangedragen in gerechtelijke procedures.

 

Top vacatures

Alle vacatures